• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

70 млн. лв. повече приходи заложени в бюджета

Предложенията на опозицията за корекция бяха отхвърлени

 

Развиващите активна дейност компании в страната намаляват с кризата

192 хил. фирми са се пререгистрирали към края на октомври

 

Отново няма да има ДЦК за граждани

Предложението беше отхвърлено на второ четене на бюджетната комисия

 

Европейски конкурс за идеи за ограничаване на бюрокрацията

Европейската комисия обявява конкурс за най-добра идея за намаляване на административната тежест.

 

В Официалния вестник на ЕС е публикуван новият регламент за МСС

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. съдържа консолидираният текст на Межднародните стандарти за финансово отчитане.

 


Copyright © 2006 - 2010 Уеб дизайн и оптимизация на сайт от уеб дизайн студио Web Design Bulgaria Net