• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Данъчни консултации

Предлага широк диапазон услуги и консултации в областта на данъчното право.

Един от най-съществените фактори за успешното развитие на всеки бизнес несъмнено е компетентното разработване  и съблюдаване на подходяща данъчна стратегия.  Нашият екип ще организира и извърши всички дейности, свързани с данъчното планиране, за да намалим данъчната тежест на Вашето дружество. Ние използваме всички законови възможности, за да Ви осигурим данъчни облекчения при правилно прилагане на данъчното законодателство в Република България.

Всички наши специалисти следят промените при данъчните и правни изисквания и винаги са подготвени за адекватни реакции в защита на Вашите интереси. Ние сме на разположение за консултации и разрешаване на всякакви специфични бизнес казуси, свързани с данъчното законодателство.

Екипът на счетоводна кантора-----Ви предлага следните услуги, свързани с данъчното право:

- Съдействие и консултации при решаване на всякакви казуси, свързани с прилагането на Закона за ДДС. Ние ще Ви представляваме пред НАП, за да извършим регистрация или дерегистрация по ЗДДС. Ще ви партнираме при изготвянето и съответно при подаването на Справки декларации, VIES декларации и Дневници за покупки и продажби;

- Съдействие и консултации при всякакви действия и казуси, свързани с прилагането на Закона за данъци върху доходите на физическите лица. Ще определим размера на патентния данък, като установяваме и размера на данъците, дължими от чуждестранни лица; определяме размера на авансовия данък от трудови и други доходи и в последствие поемаме неговото деклариране.

- Съдействие и консултации при всякакви действия и казуси, свързани с прилагането на Закон за корпоративното подоходно облагане. Тук сме включили също: Данък печалба; Данъци при източника  /върху лихви, дивиденти, ликвидационни дялове и др./, Алтернативни данъци като такива върху разходи за експлоатация на автомобили, социални разходи, представителни разходи и др.

- Съдействие и консултации при всякакви случаи и казуси, свързани със Закон за местните данъци и такси. Изготвяме и подаваме Вашите декларации при придобито недвижимо имущество, както и Декларации за придобито движимо имущество, Декларации за данък наследство, Декларации за данък дарение и др.

- Спомагаме за оптимизирането на данъците на дружеството, като действаме изцяло в съгласие със законовите разпоредби;

- Извършваме консултации и услуги, свързани с такси, мита, акцизи;

- Помощ при казуси, свързани със социалното и здравно осигуряване;

- Цялостно данъчно планиране и анализ на финансовото състояние;

- Изготвяме дългосрочна данъчна стратегия, която е съобразена със спецификата на Вашата бизнес дейност;

- Съдействие при прилагане на спогодбите, спомагащи да се избегне двойно данъчно облагане.

Вие ще получите БЕЗПЛАТНО всички данъчни услуги и консултации, ако сключите с нашата счетоводна кантора абонаментен договор за цялостно счетоводно обслужване!!!

 

Copyright © 2006 - 2010 Уеб дизайн и оптимизация на сайт от уеб дизайн студио Web Design Bulgaria Net