• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Счетоводни услуги

„Цялостно счетоводство”. При поръчване на тази  услуга – ние ще поеме Вашето пълно счетоводно обслужване.

Във всеки един момент Вие ще знаете как действаме:

 • Специалистите от нашия екип ще започнат с организиране на счетоводната отчетност на вашата организация, като разработят цялостна счетоводна политика, която ще бъде коректно съблюдавана;
 • Поетапно ще бъдат извършени всички необходими счетоводни операции;
 • Крайните резултати ще бъдат подложени на прецизен анализ;
 • За всеки един месец Вие ще получавате обстойна, точна информация за извършената от нас работа. Своевременно ще Ви бъдат предоставени всички данни, за да сте запознати с финансовото състояние на своето предприятие. При необходимост, във всеки един момент нашите експерти имат готовност да Ви помогнат със съвети и препоръки, за да вземете правилни управленчески решения.

Нашият екип ще разработи стратегия за данъчно планиране, така че да бъдат създадени всички предпоставки за успешна бизнес дейност.

Нашата специална услуга „Цялостно счетоводство” обхваща:

 • ежемесечно обработване на фактурите за покупки и продажби;
 • изготвяне на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и справка-декларация, съгласно Закона за данък върху добавената стойност, както и подаването им в НАП;
 • обработка на банковите извлечения от сметките на дружеството;
 • обработка на данните, взети от отчетите на касовите апарати на дружеството;
 • изготвяне на Счетоводен амортизационен план (САП) и Данъчен амортизационен план (ДАП);
 • начисляване на амортизации;
 • преглеждане, комплектоване и подготвяне на документи, за да са изрядни при проверки пред съответната ТД на НАП;
 • обработване на документи, касаещи осъществени командировки в страната и в чужбина;
 • разглеждане и обработка на допълнителни документи, свързани с дейността на дружеството (договори за услуги, договори за наем, договори за доставки, нотариални такси, договори за юридически услуги и др).
 • годишно приключване на текущата финансова година, съгласно сключения договор за счетоводно обслужване и според Националните счетоводни стандарти,
 • годишно приключване на текущата финансова година в съответствие с условията, посочени в договора за счетоводно обслужване, както и съответните предписания и разпоредби на МСФО (Международните стандарти за финансово отчитане).
 • осигуряване на представителство пред съответните компетентни органи, когато се извършват проверки и ревизии.

 

 

Copyright © 2006 - 2010 Уеб дизайн и оптимизация на сайт от уеб дизайн студио Web Design Bulgaria Net